SIEĆ STRUKTURALNA

 • Okablowanie miedziane na potrzeby sieci komputerowej w każdej kategorii i wykonaniu.
 • Okablowanie światłowodowe na potrzeby aktywnej i pasywnej sieci komputerowej.
 • Okablowanie miedziane na potrzeby telefonii cyfrowej i analogowej.

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

 • Systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy kontroli dostępu, rejestracja czasu pracy.
 • Monitoring wizyjny wraz z analizą obrazu, videodomofony dla kompleksów mieszkalnych.
 • Integracje wszystkich w/w systemów alarmowych w zarządzalny system bezpieczeństwa (SMS).

SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA

 • System sygnalizacji pożaru, samoczynne urządzenia gaśnicze, systemy zasysania.
 • Centralne systemy oddymiana, dźwiękowe systemy ostrzegawcze.
 • Integracja elektronicznych systemów ostrzegania przed pożarem.

AUTOMATYKA BUDYNKOWA

 • Okablowania, czujniki i szafy sterownicze dla central wentylacyjnych i systemów ogrzewań.
 • Integracja systemów pożarowych wraz z elementami bytowymi w budynkach użyteczności publicznej.
 • Systemy parkingowe oraz stadionowe w oparciu o dedykowane rozwiązania biletowe.